Bakom den här sidan står konstnärligt intresserade personer som gått sin egen väg och utforskat vilka möjligheter man har som konstnärligt, fotografiskt och grafiskt intresserad. Att marknadsföra sig via webben står alla fritt och via den här sidan visar vi vilka vägar man kan gå för att nå ut med sina konstnärliga alster online. Är man grafiskt intresserad ligger hela spelvärlden öppen och man går en lysande framtid till mötes. Här tipsar vi om vilka vägar man kan gå, ovanliga vägar, alternativa vägar, självständiga vägar. Man måste inte alltid gå de traditionella vägarna för att nå framgång inom bildkonst foto och grafik. Vi tror på autodidakten, den självlärde och vi hävdar att alla är kreativa.

Webben skapar möjligheter som är unika för vår tid. Varenda en av oss kan marknadsföra sig ut mot världen med hjälp av sitt eget webbaserade galleri och här tipsar vi om vilka möjligheter som finns. Vi ser det som vår mission att uppväcka en tro på den egna förmågan och hävdar att framtiden ligger öppen för alla som tror på sig själva. Vi visar på vägar till sponsring och crowdfunding och förklarar vilka fördelarna är med att söka stöd för sitt konstnärskap och sitt fotointresse, helt enkelt sina talanger långt utanför de vanliga familjära kretsarna. Vårt mål är att visa på möjligheterna och väcka liv i skaparkraften som slumrar inom oss alla. Kan vi inspirera till nya ideer och visa på nya oupptäckta vägar att gå då har vi lyckats med att nå vårt mål.