Vägen till berömmelsen, vart går den? Måste man ta vägen via skolor eller går det att ta sig fram på andra sätt? Autodidakt är termen vi söker efter för den som har en egen drivkraft i sitt skapande. Autodidakt betyder självlärd. Förr var det ingen ovanlighet i konstnärskretsar. De som bar en konstnärlig ambition kämpade sig fram på egen hand. Hade de tur blev de upptäckta av dåtidens sponsorer, beskyddare och fans som sponsrade konstnären genom att köpa vederbörandes konstnärliga alster. Det finns liknande supporters idag och idag verkar de genom att sponsra sina favoriter genom crowdfunding på webbsidor som Patreon. Men svensken är en blygsam varelse. Att framhålla sig själv och begära sponsring och ekonomiska bidrag känns som att det ligger fjärran för de flesta.

Vi är heller inte vana att få betalt för våra konstnärliga alster och foton. Vi vet att när man ägnar sig åt konst så är det en hobby och ingenting annat, inte sant? “Gör något vettigt av ditt liv!!!” lyder råden man får av släkt och vänner som alltid tycks veta bättre om vad som är bäst.

Det är just här som crowdfunding passar så bra in i konstnärens, fotografens och grafikerns värld. Att marknadsföra sig via till exempel Patreon är ett sätt att nå ut till människor utanför de egna cirklarna. Gillar människorna därute i cyberspace den konst och de foton och övriga kreationer som de får ta del av så sponsrar de gärna. Det är mycket mer värt än alla varningar och kloka råd som kommer från närstående och släktingar. Dessa sponsorer och Patreons har ingenting att förlora på att ge sin ärliga uppmuntran. Den här typen av sponsring är långt mer ärliga än vad släktens utlåtanden någonsin kommer att bli. Räds inte för att testa dig fram via Crowdfunding. Det är många som blivit upptäckta genom att gå den vägen.