Det råder en sund sorts anarki på internet när det gäller konst, foto och grafik. Det gäller överhuvud taget alla konstformer. Med webben skapas möjligheter för alla att nå ut med sina konstnärliga alster och bilder. En blogg, webbsida eller ebutik är galleriet, fönstret som gör det möjligt för världen att se vad som åstadkommits i hem och stuga när det gäller konstnärliga alster.

Konstnärliga uttryckt och kreativitet är förmågor som vi alla är bärare av. Runtomkring oss ser vi beviset. Nu öppnas möjligheten för alla att visa upp sitt konstnärskap för världen. Den privilegierade värld som tidigare var öppen endast för en begränsad elit av kända namn och konstskolestudenter är numer tillgänglig för alla. Det är med bildkonsten som med media; vem som helst har rätt att uttrycka sina åsikter online. Positivt eller negativt?

När det gäller det som beskrivs som mainstreammedia så har etablerade media länge haft monopol på dominansen vad gäller nyhetsrapporteringen. De senaste åren har det visat sig att media inte är så opåverkat av yttre krafter som man genom tiderna trott. Fake News är fenomenet på mångas läppar då det visat sig att media låtit sig styras av de politiska och ekonomiska intressenter som haft makt att diktera agendan. Ur den synvinkeln är utvecklingen med allt fler alternativa media positiv.

Det samma gäller konsten. Konst, foto och kultur ska inte vara dominerad av ett privilegierat fåtal. Risken man utsätts för är att kvaliten på konsten och budskapet bakom saknar den kvalitet och det värde man som betraktare efterfrågar, men då står det betraktaren fritt att slå igen just detta fönster och söka sig vidare.

Förr har bildkonst och foto dominerats av den grupp av människor som tagit sig in på konstskolor och haft kontakter som hjälpt dem fram via utställningar och gallerier. Webben är anarkistisk så tillvida att den står över dessa begränsande privilegier.