Bildkonst – vad är det bra för? Människan behöver skönhet. Så är det och därför svarar bildkonsten mot den här typen av behov hos människan. Det finns människor som hatar det vackra. Detta är olyckliga människor som lider och vill att alla andra ska lida precis som de själva gör. Dessa avundas dem som är kreativa och som har känsla för konstens skönhet. Detta hat och denna avsky mot det vackra ser man på vad som händer med vår arkitektur och gamla byggnader. Hela västvärlden lider under samma förtryck och rivningsvurm. Det började redan under 1960-talet då man började bygga upp miljonkomplexen. Denna rivningsvurm och förnyelsevåg pågick över hela västvärlden och var inget specifikt för Sverige. Överallt såg man att gamla vackra byggnadsverk fick ge vika för den moderna tidens vedervärdiga betongkolosser. Det var ingenting annat än avundens seger över förnuftet.

Möjligheterna att lägga upp sina egna fotografier, bildkonst och grafik på webben är en av motvikterna till denna avundens triumf som pågått världen över under de senaste 50 åren. Precis som graffitin är en protest mot förfulande arkitektur och modern arkitekturs skriande brist på begåvning och skönhet så är möjligheten att sprida sin bildkonst och sina foton via webben den protest mot allt det fula som var och en har att använda sig av.

Bildkonsten, fotomediet och grafiken är gemene mans verktyg för protest mot det samhälle som vill kväva det sköna och det vackra. Det är bevisligen så. Vi är alla skapade till Guds avbild står det i böckernas bok, Bibeln, den störste skaparen. Det var honom de korsfäste; mannen som presenterade sig som Vägen, Sanningen och Livet. Att inte låta sig tystas, att inte låta sin kreativitet kväsas av yttre makter är att protestera mot den ondska som hatar det vackra som skaparen skapat. Att skapa är att använda sig av sina möjligheter att protestera mot ondskan. Det är vår skyldighet att vara skapare.